wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO top24sport    (ważny od 25.05.2018)

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego top24sport dostępnego pod adresem:
www.top24sport.pl jest Jacek Szutko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Holygram  z siedzibą w Warszawie, ul. Zagłoby 1/43 02-495 Warszawa, NIP 5222389538, REGON 011931023 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Numer konta bankowego:
47 2490 0005 0000 4530 8078 9469
Nazwa banku: Alior Bank SA w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Numer konta dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL47 2490 0005 0000 4530 8078 9469
BIC/SWIFT: ALBPPLPWXXX
Nazwa banku: Alior Bank SA w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Adres do doręczeń, adres do odbiorów osobistych, adres do dokonywania zwrotów i reklamacji: top24sport, ul. Za Lipami 3, 05-860 Płochocin.
telefon kontaktowy: +48 510104068/ sieć Play, +48 574221213/ sieć Play od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-17.00
2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego top24sport jest sprzedaż sprzętu sportowego, sprzętu turystycznego oraz odzieży sportowej za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie top24sport są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem pkt. X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

II Definicje

REGULAMIN – niniejszy regulamin.
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresami:
www.top24sport.pl
SPRZEDAWCA – Jacek Szutko, prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą Wydawnictwo Holygram  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zagłoby 1/43, 02-495 Warszawa, NIP 5222389538, REGON 011931023.
USŁUGODAWCA – Jacek Szutko, prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą Wydawnictwo Holygram  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zagłoby 1/43, 02-495 Warszawa, NIP 5222389538, REGON 011931023.
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem:
www.top24sport.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem:
www.top24sport.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej.
ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego top24sport,telefonicznie, mailowo, listownie oferta zawarcia Umowy Sprzedaży produktu ze Sprzedawcą. 
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego top24sport w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i  zalogowaniu w Sklepie internetowym top24sport oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym top24sport (można złożyć  zamówienie także bez rejestracji i zakładania  konta).
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie lub listownie.
TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III Rejestracja

1. Rejestracja w sklepie internetowym top24sport jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w sklepie top24sport nie  jest obowiązkowa - zamówienie można złożyć także bez rejestracji. Aby dokonać zakupu bez rejestracji należy włożyć produkt do koszyka, przejść do kolejnego etapu naciskając przycisk "złóż zamówienie bez rejestracji", podać dane do wysyłki i uwagi do zamówienia.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje aktualne dane.
Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło/powtórz hasło, ulica i nr domu, kod pocztowy i miasto. Oprócz danych wskazanych powyżej, Użytkownik zobowiązany jest podać w przypadku Firmy dodatkowo: nazwę firmy i NIP.
3. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
4. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowania o tym Sklep.

IV Warunki zawierania umowy sprzedaży.

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem:
www.top24sport.pl następujące usługi elektroniczne:
a) założenie konta w sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz
c) umożliwienie kontaktu ze sklepem poprzez odpowiedni formularz kontaktowy
2. Świadczenie usług określonych powyżej jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi określonej w pkt 1a możliwa jest po wypełnieniu pól formularza danymi rejestracyjnymi: imię, nazwisko, telefon, hasło/powtórz hasło, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj oraz w przypadku firmy dodatkowo: nazwa Firmy oraz NIP.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w w pkt 1b oraz umowa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania przez odpowiedni formularz kontaktowy zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania ich składania przez Usługobiorcę.
5. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 pxl. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym nie zamówionej informacji handlowej.
7. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku stwierdzenia naruszeń, błędów lub zagrożenia bezpieczeństwa Klienta prosi się go o zgłaszanie takich przypadków do Usługodawcy.

V Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową:
www.top24sport.pl mailem na adres: info@top24sport.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 510104068 w dni robocze w godzinach: 10:00 – 17:00
2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz sprzedaż i wysyłkę towaru w obrębie Unii Europejskiej (zgodnie z cennikiem usług kurierskich).
3. Ceny w sklepie zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i nie mogą ulec zmianie w czasie realizacji tego zamówienia.
4. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
5. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie top24sport. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji i zakładania konta.
6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.
„Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Do ceny towaru dolicza się opłatę kurierską za  dostarczenie towaru do Zamawiającego, która  jest zależna od formy zapłaty, gabarytów i wagi zamówionego towaru.
7. Wszystkie uwagi do  zamówienia  należy wpisać do pustej rubryki " Uwagi do Zamówienia" , która pojawi się po podaniu danych  do wysyłki .Uwagi te można także przesłać mailem na adres sklepu lub za pomocą formularza kontaktowego ze strony sklepu.
8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji umowy.
9. Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę.
10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób  potwierdzane są zwrotną automatyczną odpowiedzią o wpłynięciu zamówienia wysyłaną przez system sklepu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
11. W przypadku zamówień dokonywanych drogą mailową, zamówienia potwierdzane są mailem. W przypadku zamówień telefonicznych – zamówienia potwierdzane są drogą mailową lub telefoniczną, w zależności od posiadanych danych. Za chwilę zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.
15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez  dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu (np. faktura VAT).
16. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.

VI Sposób płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – wpłata na rachunek bankowy sklepu top24sport pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru. Numer konta jest automatycznie przesyłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
b) płatność gotówką – przy odbiorze (za pobraniem).
- W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
- W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

VII Realizacja dostawy

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej.
Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.
Koszt dostawy jest zależny od formy płatności, gabarytów i wagi  zamówionego towaru.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4. Zamówienia w sklepie można składać całą dobę, codziennie, przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
5. Towar ze sklepu top24sport można zwrócić w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

VIII Odstąpienie od umowy

1. Towar zakupiony w Sklepie top24sport  - można  zwrócić odstępując od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru, lub wymienić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
2. Nie można zwrócić towaru, czyli odstąpić od umowy, ani wymienić w przypadku :
a) w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
c) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
d) w którym przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e) w którym konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.
f) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.
3. Konsument ,który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić ( z zastrzeżeniem art.38 ) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać:
a) drogą elektroniczną na adres:

info@top24sport.pl
b) bądź też listownie na adres:
Wydawnictwo Holygram
Jacek Szutko
ul. Zagłoby 1/43
02-495 Warszawa
c) Konsument może skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy zawartego na stronie sklepu.
4. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
5. Sklep top24sport ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, tzn. kwotę za zakupiony towar i opłatę za przesyłkę do Klienta. Sklep top24sport nie zwraca opłaty kurierskiej przy zwrocie towaru do Sklepu - zwrot towaru do sklepu jest na koszt Zamawiającego.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep top24sport jest uprawniony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty o którą zmniejszyła się wartość towaru.

IX Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
3. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności - Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania Produktu Klientowi.
5. Klient ma 1 rok od zauważenia wady na złożenie przedsiębiorcy żądania przewidzianego w rękojmi.
6. W przypadku wystąpienia wady towaru - kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:
info@top24sport.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy:
Wydawnictwo Holygram
Jacek Szutko
ul. Zagłoby 1/43
02-495 Warszawa
7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) przedmiot reklamacji, opis wady, przyczynę reklamacji,
datę kiedy zauważono niezgodność towaru z umową, żądanie kupującego wobec sprzedawcy, podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą), numer zamówienia oraz datę zakupu.
8. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, a jeśli tego nie uczyni to automatycznie oznacza, że uznaje roszczenie.
9. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
10. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
11. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

XI Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez sklep posiadają gwarancję producenta lub importera lub sprzedawcy. 
2. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym załączanym do kupionego urządzenia. 
3. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.
4. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

XII Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca/sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym
www.top24sport.pl prowadzony przez Jacka Szutko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Holygram  z siedzibą w Warszawie, ul. Zagłoby 1/43 02-495 Warszawa, NIP 5222389538, REGON 011931023 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.
3. Usługodawca może pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz - pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta - na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w celu informowania o nowych produktach, usługach w tym w celach analitycznych, oraz promocjach oferowanych  przez sklep
www.top24sport.pl. W celu prawidłowej obsługi konta klienta - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy.
4. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niemożliwe jest dokonywanie zakupów w sklepie internetowym oraz zarejestrowanie się.
5. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Konsument powierzający swoje dane osobowe ma również prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przeniesienia. 
6. Każda osoba powierzająca dane Usługodawcy w razie wykrycia nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z powierzonymi danymi Klienta i zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Usługodawca prowadzący sklep internetowy pod adresem
www.top24sport.pl nie może wykorzystywać powierzonych danych w innych celach niż wskazane w niniejszym Regulaminie.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem rozstrzygane są na mocy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO. 

XIII Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384
1 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO top24sport    (ważny od 25.12.2014)

I Postanowienia ogólne

1.Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego top24sport dostępnego pod adresem: www.top24sport.pl jest Jacek Szutko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Holygram  z siedzibą w Warszawie, ul. Zagłoby 1/43 02-495 Warszawa, NIP 5222389538, REGON 011931023 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Numer konta bankowego:
22 1030 0019 0109 8512 4958 0019
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa


Numer konta dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL22 1030 0019 0109 8512 4958 0019
BIC/SWIFT: CITIPLPX
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-923
Warszawa

Adres do doręczeń, adres do odbiorów osobistych, adres do dokonywania zwrotów i reklamacji: top24sport, ul. Za Lipami 3, 05-860 Płochocin.

telefon kontaktowy: +48 510104068/ sieć Play, +48 574221213/ sieć Play
od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-17.00

2.Przedmiotem działalności sklepu internetowego top24sport jest sprzedaż sprzętu sportowego, sprzętu turystycznego oraz odzieży sportowej za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie top24sport są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3.Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu.

4.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu.

II Definicje

REGULAMIN – niniejszy regulamin.

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresami: www.top24sport.pl

SPRZEDAWCA – Jacek Szutko, prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą Wydawnictwo Holygram  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zagłoby 1/43, 02-495 Warszawa, NIP 5222389538, REGON 011931023.

USŁUGODAWCA – Jacek Szutko, prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą Wydawnictwo Holygram  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zagłoby 1/43, 02-495 Warszawa, NIP 5222389538, REGON 011931023.

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.top24sport.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.top24sport.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej.

ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego top24sport,telefonicznie, mailowo, listownie oferta zawarcia umowy sprzedaży.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i  zalogowaniu w Sklepie internetowym top24sport oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym top24sport (można złożyć  zamówienie także bez rejestracji i zakładania  konta).

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie lub listownie.

TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego top24sport w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III Rejestracja

1.Rejestracja w sklepie internetowym top24sport jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w sklepie top24sport nie  jest obowiązkowa - zamówienie można złożyć także bez rejestracji. Aby dokonać zakupu bez rejestracji należy włożyć produkt do koszyka, przejść do kolejnego etapu naciskając przycisk "złóż zamówienie bez rejestracji", podać dane do wysyłki i uwagi do zamówienia.

2.W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje aktualne dane.

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło/powtórz hasło, ulica i nr domu, kod pocztowy i miasto. Oprócz danych wskazanych powyżej, Użytkownik zobowiązany jest podać w przypadku Firmy dodatkowo: nazwę firmy i NIP.

3.Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

4.W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowania o tym Sklep.

IV Warunki zawierania umowy sprzedaży.

1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.top24sport.pl następujące usługi elektroniczne:
a) założenie konta w sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz
c) umożliwienie kontaktu ze sklepem poprzez odpowiedni formularz kontaktowy

2.Świadczenie usług określonych powyżej jest bezpłatne.

3.Umowa o świadczenie usługi określonej w pkt 1a możliwa jest po wypełnieniu pól formularza danymi rejestracyjnymi: imię, nazwisko, telefon, hasło/powtórz hasło, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj oraz w przypadku firmy dodatkowo: nazwa Firmy oraz NIP.

4.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w w pkt 1b oraz umowa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania przez odpowiedni formularz kontaktowy zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania ich składania przez Usługobiorcę.

5.Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 pxl. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

6.Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym nie zamówionej informacji handlowej.

7.Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku stwierdzenia naruszeń, błędów lub zagrożenia bezpieczeństwa Klienta prosi się go o zgłaszanie takich przypadków do Usługodawcy.

V Zamówienia

1.Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową: www.top24sport.pl mailem na adres: info@top24sport.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 510104068 w dni robocze w godzinach: 10:00 – 17:00

2.Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz sprzedaż i wysyłkę towaru w obrębie Unii Europejskiej (zgodnie z cennikiem usług kurierskich).

3.Ceny w sklepie zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i nie mogą ulec zmianie w czasie realizacji tego zamówienia.

4.Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5.Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie top24sport. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji i zakładania konta.

6.W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

„Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Do ceny towaru dolicza się opłatę kurierską za  dostarczenie towaru do Zamawiającego, która  jest zależna od formy zapłaty, gabarytów i wagi zamówionego towaru.

7.Wszystkie uwagi do  zamówienia  należy wpisać do pustej rubryki " Uwagi do Zamówienia" , która pojawi się po podaniu danych  do wysyłki .Uwagi te można także przesłać mailem na adres sklepu lub za pomocą formularza kontaktowego ze strony sklepu.

8.Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji umowy.

9.Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę.

10.Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób  potwierdzane są zwrotną automatyczną odpowiedzią o wpłynięciu zamówienia wysyłaną przez system sklepu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

11.W przypadku zamówień dokonywanych drogą mailową, zamówienia potwierdzane są mailem. W przypadku zamówień telefonicznych – zamówienia potwierdzane są drogą mailową lub telefoniczną, w zależności od posiadanych danych. Za chwilę zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

12.Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.

15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez  dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu (np. faktura VAT).

16. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.

VI Sposób płatności

1.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a)przelew – wpłata na rachunek bankowy sklepu top24sport pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru. Numer konta jest automatycznie przesyłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
b)płatność gotówką – przy odbiorze (za pobraniem).

- W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
- W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

2.Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

VII Realizacja dostawy

1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2.Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej.

Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.
Koszt dostawy jest zależny od formy płatności, gabarytów i wagi  zamówionego towaru.

3.Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

4.Zamówienia w sklepie można składać całą dobę, codziennie, przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5.Towar ze sklepu top24sport można zwrócić w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

VIII Odstąpienie od umowy

1.Towar zakupiony w Sklepie top24sport  - można  zwrócić odstępując od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru, lub wymienić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

2.Nie można zwrócić towaru, czyli odstąpić od umowy, ani wymienić w przypadku :
a) w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

c) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
d) w którym przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e) w którym konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.
f) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

3.Konsument ,który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić ( z zastrzeżeniem art.38 ) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać:
a) drogą elektroniczną na adres:
info@top24sport.pl

b) bądź też listownie na adres:
Wydawnictwo Holygram
Jacek Szutko
ul. Zagłoby 1/43
02-495 Warszawa
c) Konsument może skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy zawartego na stronie sklepu.

4.Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

5.Sklep top24sport ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, tzn. kwotę za zakupiony towar i opłatę za przesyłkę do Klienta. Sklep top24sport nie zwraca opłaty kurierskiej przy zwrocie towaru do Sklepu - zwrot towaru do sklepu jest na koszt Zamawiającego.

6.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

8.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep top24sport jest uprawniony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty o którą zmniejszyła się wartość towaru.

 


Przejdź do strony głównej
Nasze hity
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Szukaj produktu
Waluta
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ